tisdag 5 juni 2012

Arrogans väcker politiker- och journalistförakt - Artikel av Rolf Hillegren - Newsmill

Arrogans väcker politiker- och journalistförakt - Artikel av Rolf Hillegren - Newsmill: Politikerförakt
Rolf Hillegren om Politikerförakt
Arrogans väcker politiker- och journalistförakt

Publicerad: 2012-06-04 05:06, Uppdaterad: 2012-06-04 17:06


F d åklagare: Förtroende för journalistkåren är redan lågt och så länge vi har alltför många journalister som inte gör ett publicistiskt gott arbete finns det skäl att fråga sig om inte även dessa bör drabbas av allmänheten
 
Cc Löfqvist, 2012-06-04, 06:31

Det handlar om mer än väljar- och läsarförakt när politiker och journalister försöker knäcka den demokratiska oppositionen mot den förda invandringspolitiken med DDR-metoder.
Det handlar om en överhet som anser sig ha rätt att diktera vad folk ska tycka, en överhet som med maktmedel försöker tvångsgifta ihop svenskar med olika invandrargrupper utan att begära de berörda parternas samförstånd först.
Kväsandet av den demokratiska oppositionen är ytterst obehaglig och mycket illavarslande för framtiden.

Om författaren

Rolf Hillegren är f d åklagare och har hittills nöjt sig med att debattera rättsfrågor

Förakt är ett starkt ord men ändå används det i samband med en grupp individer som till råga på allt är eller önskar bli förtroendevalda och rimligen vill vara allas välgörare. Jag tänker på våra politiker som emellanåt blir utsatta för vad som fått benämningen politikerförakt.

Jag har svårt att tänka mig att det finns politiker som inte vill vara populära och inte vill bli valda eller omvalda. En sådan inställning skulle strida mot idén att vara folkvald. Samtidigt finns det åtskilliga politiker som agerar som om deras främsta intention vore att bli illa omtyckta. Detta sker vanligen genom att de ofta uppträder med total okänslighet för vad deras väljare kan tänkas tycka och total okunnighet om vilka dessa väljare kan tänkas vara. Och många gånger finner man en attityd som rentav skulle kunna kallas väljarförakt. Naturligtvis är det hedervärt att stå för en kontroversiell åsikt som man verkligen tror på och försvara den med goda argument. Men det jag tänker på är politiker som gör utspel som passerar en gräns bortom förnuft, sans, vett, hyfs och konsekvens. Det är tveklöst den frekventa förekomsten av sådana utspel som gett upphov till beteckningen politikerförakt. Finns det skäl att använda denna benämning eller är det orättvist? Jag lämnar frågan öppen men tillåter mig att resonera kring några exempel.

Vid senaste valet förklarade Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin att de inte ville ta i det nya riksdagspartiet SD och dess företrädare ens med tång. Kan en sådan inställning - oavsett vad man tycker om partiet – anses hedervärd och korrekt och förtjänar den som intar en sådan hållning att i sin tur bli bemött med respekt?

På Newsmill den 21 mars uppvisade Erik Ullenhag (FP) ett svårslaget rekord i aningslöshet då han beklagade sig över att hans jippobetonade utflykt till Rinkeby inte mötts med tillbörlig respekt. Den 24 april hade Karin Rågsjö (V) en fullständigt verklighetsfrämmande artikel på Newsmill i viken hon ömmade för alla utlänska tiggare som garnerar Stockholms gator. De borde ges bostäder och vård tyckte hon. Den 4 maj försökte sedan Roger Mogert (S) att överträffa Karin Rågsjö genom en egen artikel i samma ämne. Han lyckades inte helt men det var ett vällovligt försök av den som vill tävla i stollighet.

Sedan kom en artikel av Tobias Billström (M) den 16 maj i vilken han förkunnade att Sverige har en ledande roll inom internationell migration i den globala konkurrensen om arbetskraft. Jag har svårt att tänka mig annat än att han menar att alla som inte redan visste det bör bli stolta över sitt land och dess regering sedan de fått denna information från högsta ort. Den gemensamma nämnaren för dessa artiklar är att kommentarerna var många och genomgående negativa.

Jag är väl medveten om att kommentatorerna kanske inte är representativa för folkets majoritet. Men de skrivande politikerna borde rimligen reagera när de får mothugg – antingen genom en ny artikel i vilken man förtydligar sig och klargör de framförda tankarnas förträfflighet eller åtminstone genom en egen kommentar. Man vill ju gärna tro att de har haft någon tanke med att skriva på Newsmill och därför kan frånvaron av reaktion från skribenternas sida svårligen betecknas som annat än arrogans. Och arrogans riskerar att bemötas med förakt.

Om jag inte misstar mig är regeringen positiv till att så kallade papperslösa invandrare, d v s individer som befinner sig i landet illegalt, ska få rätt till sjuk- och hälsovård samt skolgång. Jag har stor förståelse för att enskilda personer är beredda att av ideella skäl stödja människor som befinner sig i trångmål om de samtidigt är beredda att ta konsekvenserna av sitt handlande. Men om företrädare för landets lagstiftare börjar agera mot sitt eget regelverk uppstår frågan om vi inte passerat en gräns bortom förnuft och rimlighet. Och sådana utflykter till absurda nejder inger knappast respekt. På denna punkt är jag medveten om att politikerna kan ha ett visst väljarstöd, vilket dock inte hindrar att förhållningssättet strider mot sunt förnuft.

Efter Uppdrag gransknings uppmärksammade reportage om imamernas inställning till vissa samhällsfrågor var det flera politiker som yrvaket reagerade som Olof Palme när han på sin tid blev upplyst om mjölkpriset om vilket han inte hade en aning. Med tvekan är jag beredd att ursäkta de politiker som var okunniga om imamernas inställning men uppvaknandet bör leda till att åtgärder vidtas för att åstadkomma ändring. Dessvärre är jag övertygad om att de som reagerade yrvaket snart somnar om. Måhända har jag fel men min misstänksamhet, som jag knappast är ensam om, är uttryck för ett bristande förtroende som borde bekymra den som är folkvald.

Vissa politiker – inte sällan feministiskt influerade – har länge och mot bättre vetande förnekat fenomenet hedersvåld. Här är den främsta företrädaren Gudrun Schyman och som exempel kan hennes Newsmill-artikel från den 23 mars 2009 nämnas. Sent omsider tror jag att somliga har börjat svänga, när verkligheten trängt sig på. Men eftersom det inte ingår i politikers vanemönster att erkänna misstag lär vi inte få höra några som medger att de haft fel.

Nyligen använde Fredrik Reinfeldt uttrycket ”etniska svenskar” och möjligen var ordvalet mindre lyckat i dagens debattklimat. Men de flesta som inte är politiker eller journalister lär ändå ha förstått vad han menade. För politiker tycks det dock vara mest angeläget att alltid missförstå sina motståndare. Först (?) på plan var Stefan Löfven som fann uttalandet otäckt och ovärdigt en statsminister. Frågan är väl å andra sidan om Löfvens reaktion var värdig en statsministerkandidat.

Finns det någon som hört talas om en politiker som har det ekonomiskt bekymmersamt under eller efter avslutad gärning? Skulle inte tro det. Jag tror inte någon yrkesgrupp skulle ha det ekonomiskt kärvt om den likt politiker haft möjlighet att besluta om sina egna förmåner. Det är uppenbart att politikerkollektivet inte är vuxet att ha detta förtroende.

Ungdom är naturligtvis inget som bör vara diskriminerande för den som är mogen och begåvad. Men trots det frågar jag mig om inte vissa politiker borde fått stå på tillväxt innan de släppts fram till köttgrytorna. Måhända hade vi då sluppit vissa tokerier. Av humanitära skäl avstår jag här från att nämna några namn. Detta var några blandade iakttagelser av företeelser som jag anser bidra till det s k politikerföraktet och listan skulle kunna mångfaldigas. Den som inte instämmer i alla mina exempel kan säkert efter eget gottfinnande byta ut några mot ”egna”.

Det problem som jag resonerat kring skulle vara avsevärt mindre om vi som motvikt hade fler journalister som var självständiga och uppträdde som granskare av överheten i stället för att fungera som dess förlängda arm. Om det är så att stora delar av allmänheten fått viktiga samhällsfrågor om bakfoten är det önskvärt att vi har en journalistkår som är kunnig och bidrar med saklig information. Men viljan att skapa sensationer av nonsens är ofta betydligt starkare än viljan att sakligt informera om väsentligheter.

Vi har en journalistkår som till stora delar driver samma frågor som landets politiker utan vettig argumentation och använder samma politiskt laddade begrepp som dessa. Nämnas kan exempelvis orden främlingsfientlighet och rasism, som genom demagogisk användning förlorat sina ursprungsbetydelser. Förtroende för journalistkåren är redan lågt och så länge vi har alltför många journalister som inte gör ett publicistiskt gott arbete finns det skäl att fråga sig om inte även dessa bör drabbas av allmänhetens förakt.

Nåväl, många kanske tycker att förakt är ett alltför starkt ord och föredrar ordet misstro för det fenomen jag försökt belysa. Men oavsett vad man ger det för namn är jag övertygad om att det är tillräckligt allvarligt för att utgöra ett demokratiskt problem som får vanliga medborgare att känna vanmakt.

Rolf Hillegren (18 artiklar)
Anmäl
Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/45328

58 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Tack för en mycket balanserad artikel som beskriver mina känslor av vanmakt.

Jag har argumenterat emot hedersvåld, försökt debattera mot kvinnofientligheten inom islam och försvarat vår sekulära samhälle. Det enda jag fått till svar är att jag är rasistisk, främlingsfientlig och islamofobisk. Några har även stämplat mig som SD:are.
Det är ett bedrövligt debattklimat i Sverige och min räddning är de fria bloggarna som länkar till utländsk media som uppvisar ett helt annat sätt.
Permalänk | Anmäl #1 Cc Löfqvist, 2012-06-04, 06:31

Det handlar om mer än väljar- och läsarförakt när politiker och journalister försöker knäcka den demokratiska oppositionen mot den förda invandringspolitiken med DDR-metoder.

Det handlar om en överhet som anser sig ha rätt att diktera vad folk ska tycka, en överhet som med maktmedel försöker tvångsgifta ihop svenskar med olika invandrargrupper utan att begära de berörda parternas samförstånd först.

Kväsandet av den demokratiska oppositionen är ytterst obehaglig och mycket illavarslande för framtiden.
Permalänk | Anmäl #2 Bo T, 2012-06-04, 06:39

ett stort tack, en sten faller från bröstet, mer sånt, men, ett stort men, du ska inte räkna med att få några kommentarer från ansvariga politiker, dom har sin karriär att tänka på och journalisterna tänker på sitt jobb,
Permalänk | Anmäl #3 Janivar, 2012-06-04, 06:46

Det är definitivt slut på förtroendet för det representativa systemet. Valet av en nomenklatura som är mest rädd för att inte få sitta vid köttgrytorna ytterligare en period.

Förr blev vi socialiserade till att hylla en kung. Nu socialiseras vi till att hylla nya förtryckare. Vi lärs att legitimera detta en gång vart fjärde år. Dessutom skall vi vara tacksamma för detta.

Själva föreställningen att en majoritet skulle ha rätt att påtvinga i princip vilka åsikter som helst på de övriga är i grunden horribel. Det vi har sett ett tag är en "demokrati" som löpt amok.

När löntagare och småföretagare väl använt sina inkomster har politikerna rånat oss på 75%. Ja jag har börjat använda ordet rån då alla andra som tillskansar sig någons inkomster under hot om våld kallas rånare.

Dessa 75% av våra inkomster mals ner i ett planekonomisk system styrt av allmänt tyckande.

Under den vuxna delen av mitt liv som numer utgör ett kvartsekel har jag fått se
*100 000 vårdplatser försvinna. Vi har nu minst antal vårdplatser/inv och det med marginal.
*En poliskår som i det närmaste befinner sig i fritt fall när det gäller att skydda befolkningen. Vi måste i det närmaste dubbla antalet poliser för att ens komma upp i EU snittet.
*Försvar har vi inget kvar trots att vi betalar mer för det än våra grannar.
*Pensioner som urholkas allt mer. Hade inte politikerna gett sig rättigheter till i princip vad som helst hade de blivit dömda för förskingring.
*Socialförsäkringar inkl a-kassa urholkas allt mer.
*Infrastrukturen förfaller allt mer. Fasta ledningsnäten rivs. Järnvägen läser du om tom på sommaren den senaste perioden.
*Utbildningssystemet förfaller

En hel befolkning som arbetat ett kvarts sekel och detta är resultatet.

Hur kan ens folk tänka tanken att gå till rösturnorna och legitimera denna idiotism. Politikerna har visat sin inkompetens och måste kliva tillbaka. Det mesta skall inte styras av politiker.

Se för guds skull att hela systemet bygger på tvång, hot och våld från grunden. Vad rättfärdigar att använda denna på allt fler områden i människors liv?
Permalänk | Anmäl #4 Patrick Sellman, 2012-06-04, 06:54

Man kan bara hoppas att fler och fler får upp ögonen till falska PK-politiker och PK-media. Tyvärr får man inget jobb inom media om man inte är PK. Media och politiker säger att de älskar mångkultur, men man får inte vara "olika"om man ska jobba inom media. Samma sak är det med politiken.
Permalänk | Anmäl #5 Peter Nordquist, 2012-06-04, 06:59

Bra skrivet. Du sätter fingret på en ömmande varböld. Samtidigt kan jag inte låta bli att notera att du är "f d åklagare", alltså pensionär. Du har därmed en säker inkomst och är inte längre beroende av andras välvilja. Vad hade konsekvensen blivit om du hade framfört dessa inopportuna åsikter när du fortfarande var yrkesveksam? Hade drevet gått lös? Omplacering?Yrkesförbud? I Sverige verkar det vara pensionärernas uppgift att visa på att kejasren saknar kläder...
Permalänk | Anmäl #6 Elin Eriksson, 2012-06-04, 07:29

#6 Elin Eriksson

Jag pensionerades 2010 men har framfört inopportuna åsikter sedan 1997.
Permalänk | Anmäl #7 Rolf Hillegren, 2012-06-04, 07:49

Det verkar som att moderaterna har minst antal julltomtar som vill dela ut medborgarnas pengar.

Så rösta på moderaterna och köp SVD.
Permalänk | Anmäl #8 PerKQ, 2012-06-04, 07:53

#8
jag vet inte om du skojar med oss, du brukar vara en klok man, mitt största svek inom politiken var när Fredrik kom till presskonferens tillsammans med MP och talade om att dom skulle samarbeta, det kommer jag aldrig förlåta moderaterna.
så personligen, aldrig mer moderaterna.
Permalänk | Anmäl #9 Janivar, 2012-06-04, 08:01

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14924783.ab nu menar AB att man inte ska få kritisera islam, prata om "svenskar" då det gynnar SD.

Alltså, media uppmanar till mer censur. Någon som är förvånad?
Permalänk | Anmäl #10 Peter Nordquist, 2012-06-04, 08:12

Tycker artikelförfattaren är väl blygsam i sin analys av politiker och journalist föraktet. I verkligheten tror jag det är värre än så! I min bekantskapskrets finns INGEN som tror på vad dom läser utanför sportsidorna! Tidningen hade de för övrigt inte ens köpt om det inte var för sporten. Själv har jag för länge sedan slutat köpa de etablerade kvällstidningarna, läser inte ens dom på nätet längre!
Sanningen får sökas på bloggar och i utländska tidningar! Tom vår lokala morgonblaska är så PK så blodtrycket rusar på morgonen. Är bara en tidsfråga till jag skippar den med! Och det är det bästa vi kan göra, sluta köpa tidningarna och upphöra med att besöka websidorna! Varför ska vi betala löner till journalister som uppenbarligen föraktar oss?
Permalänk | Anmäl #11 Mike Brson, 2012-06-04, 08:20

Rolf Hillegren förvånar verkligen ! Det är inte nog med att han har en lysande klarsyn då det gäller rättsväsendet. Nu sätter han tummen i ögat på fega journalister och politiker som i symbios driver debatten tvärt emot den stora allmänhetens- väljarnas förväntningar.

Eftersom det bara är SD som framför en stor majoritet av vanligt folks åsikter då det gäller invandringspolitiken går vi mot en fasansfull utveckling som i Frankrike. Staffan Danielsson, Merit Wager och Zulmay Afzali förmedlar realism och ärlighet och får allmänhetens respons men politikerna fortsätter med sin "humanitet !" Det kan inte vara rätt att vi släpper in fattiga tiggare, prostituerade och kriminella för att profitera på vår "humanitet !"

Debatten om invandringspolitiken i Kanada visar att Sverige är inne på fel väg. Våra politikerna talar om asylpolitiken som arbetskraftsinvandring vilket är total desinformation. Baksidan av demokrati ser vi i Grekland där politikerna bara gödslat med godsaker till medborgarna som därför troget röstat på makthavarna.
Nu då det behövs åtstramningar och obekväma beslut blir det ombytta roller och kaos. Som tur var gick svenska folket omot införandet av Euron och därför kan vi skatta oss lyckliga.Varför inser inte våra svenska politiker att det är dags att lyssna på folket ?
Permalänk | Anmäl #12 Anders Bergstedt, 2012-06-04, 08:33

Idag bedriver de svenska medieoligarkerna sin makt under demokratins och de mänskliga rättigheternas nam. De skrämmer politiska marionetter till lydnad med risk att de annars offentligt blir utpekade i oligarkernas medier som odemokratiska eller icke liberala och därmed riskerar de att förlöjligas med risk att inte återväljas.
Och en journalist som inte företräder oligarkernas uppfattning får inga uppdrag.

Bakom detta döljer sig naturligtvis medieoligarkernas härskarintresse och ekonomiska agenda men som saluförs i allmänhetens, demokratins och de mänskliga rättigheternas namn.
Permalänk | Anmäl #13 Stig Bergman, 2012-06-04, 08:34

Det finns i praktiken inga journalister i Sverige längre. De människor som valt journalistiken för att de brinner för viktiga samhällsfrågor och för att de vill belysa seriösa problem är i kraftig minoritet. Istället har vi en gapig och skränig journalistkår som hellre själva vill stå i centrum och som föredrar att skandalisera trivialiteter och skapa helt meningslösa ”nyheter” än att jobba på riktigt.

Ta exempelvis en titt på twitter. Betrakta våra svenska journalister som skriver där, hur de uttrycker sig, och så vidare. Då kan man exempelvis se personer som är med i tunga samhälls- och debattprogram sitta och vräka ur sig i praktiken vad som helst. De döljer inte heller för en sekund sina ideologiska ställningstaganden utan för i praktiken opinion.

Sedan ska dessa sitta i olika medier och spela seriösa och opartiska granskare. Det är skrattretande och ett hån mot alla tänkande människor. Den svenska journalistkåren förtjänar att föraktas.
Permalänk | Anmäl #14 Joakim Johansson, 2012-06-04, 08:45

Tack för en bra artikel.
Permalänk | Anmäl #15 Q8888, 2012-06-04, 08:47

Jag kan inte annat än instämma i Din kritik av Politiker. dagstidningarnas aningslösa redovisning av en låtsad verklighet, samt unga obildade spaltwannabes tvärsäkra omdömen om saker de inte har en suck om.
Hur blev det så här?
Att anställda amatörer gör så här, är ingen överraskning, men att människor i ledande positioner besitter den formidabla okunskapen, som de gladeligen uppvisar dagligen, är en överraskning för mig.

Kan allt vara den svenska skolans fel eller får fel människor makt?
Är det snackskallarna som styr?
Permalänk | Anmäl #16 Kristian Grönqvist, 2012-06-04, 09:09

En utmärkt artikel!
Föraktet är dock ömsesidigt.
Journalisterna ser sina, allt färre, kvarvarande läsare som en pöbel som skall uppfostras i Den Sanna Läran och läsarna/folket föraktar å sin sida journalisterna, med vissa undantag, för att de själva enkelt kan kontrollera att det journalisterna skriver inte har så mycket med verkligheten att göra, att det ofta är på gränsen till rena lögner
Aftonblaskan och Excessen har jag aldrig lämnat en enda krona till sen 1985 då jag beslöt att inte göda dem mera.
Ett löfte jag hållit!
DN lutar allt mer åt det politiskt korrekta AB-hållet, SvD vinglar fortfarande men har ett antal goda skribenter...
Dagens fjantigaste journalistpåstående kommer från AB (varifrån annars?) där man hänför sd:s uppgång i enkät till att Reinfeldt en gång yttrat nåt om "etniska svenskar". Vilket halmstrå man klamrar sig fast vid, tror de ens på det själva?
Permalänk | Anmäl #17 Pastor Semla, 2012-06-04, 09:09

TACK FÖR EN VÄLSKRIVEN OCH VIKTIG ARTIKEL!

Jag blir glad varje gång någon vågar formulera och offentliggöra det som är självklart och uppenbart för alla utom för journalister och politiker. Artikeln är Newsmills bästa, denna månad!
Permalänk | Anmäl #18 Petrus Pettersson, 2012-06-04, 09:23

Ord i rättan tid. Tack för en alltför återhållsam artikel som visar på sannolikt det viktigaste problemet i Sverige idag!
Permalänk | Anmäl #19 Sten Figaro, 2012-06-04, 09:25

Vi har en journalistkår som framlever sina dagar i det idag exklusiva södermalm eller annorstädes där det bor likar. Makten och media har mer och mer blivit ett.

Journalister som t.ex ondgör (förhåller sig inte neutrala och förmedlar istället eget tyckande) sig varför "etniska svenskar" flyttar från invandrartäta områden eller tar sina barn ur dylika skolor när de själva bor på Götgatan "mitt i lyxsmeten" med sina barn i trygga, skolor med i huvudsak "etniska svenska barn" . Det är klart att föraktet för journalistkåren tilltar. Den granskande rollen massmedia en gång hade har till del försvunnit helt enkelt.
60 och 70 talet känns väldigt länge sedan.
Permalänk | Anmäl #20 Tomas Felezzo, 2012-06-04, 09:34

Artikeln beskriver mycket bra hur jag känner inför dessa politruker, framförallt stycket om att journalisterna blivit politikernas förlängda arm istället för granskare. I morse hörde jag Gert Fylking mena att man medvetet dragit ner på svensk historia i skolan, kanske för att det då är lättare att bestämma vad folk ska tycka. Fan vet om det stämmer men resultatet verkar i alla fall ha blivit detsamma. Någon nämnde Twitter, där kan man verkligen se vad journalisterna har för agenda. Ett evigt skränande och demoniserande, inte undra på att förtroendet är så lågt för dessa kretiner.
Permalänk | Anmäl #21 Ben Dekå, 2012-06-04, 09:43

Precis, och vill gärna komplettera med citat från högsta ort i landet, statsministern och DN:ledare!
Här Reinfeldt, mot förslaget delat barnbidrag vid skilsmässa:
”Det finns kvinnor som separerat från män med alkoholproblem som på det här sättet kan tvinga till sig halva barnbidraget för att finansiera fortsatt alkoholmissbruk.” GBA, och logikbrist. Nyligen skyllde han också kvinnors deltidsarbetande på männen!
DN-ledare genom Eric Helmersson, om ett fritidshem på Gotland som på Kvinnodagen den 8 mars gav bara flickorna semlor(!) ”Ja, just i dag fick bara flickorna semlor. Det är ett sätt att visa att kvinnor i hela världen varje dag utsätts för fruktansvärda orättvisor. De får sämre utbildning, om ens någon, de förhindras att jobba, de gifts bort mot sin vilja, de misshandlas av sina män och de mördas av sina släktingar för att de älskar fel person.”
Har man hört! Små pojkar skall alltså skuldbeläggas och straffas, för kvinnors här totalt upphaussade problem?
Nyss hemkommen från min huvudsakliga vistelse i annat land. Jag skäms över mitt vackra Sverige, över de ryggradlösa inom politk och media, som så här kläcker ur sig rena dumheter, och diskriminerar manligt kön av maktpolitiska skäl.
Att statsfeministiska Sverige fortsätter att ensidigt skuldbelägga män, pappor, pojkar, är mycket allvarligt och skadar våra familjer.
Men både Danmark och Norge har börjat ta tag i denna könsrasitiska farsot, som politker och media så länge har låtit sprida över landet.
Permalänk | Anmäl #22 Joakim Steneberg, 2012-06-04, 09:44

Allt fler kritiska röster börjar nu i media att tränga igenom den våta mattan av politiska lögner, cencur och falskspeleri. Verkligheten och sanningen går i längden ALDRIG att dölja eller förtränga.

Tack för en bra artikel Rolf Hillegren.
Permalänk | Anmäl #23 Sven Ekberg, 2012-06-04, 09:46

Varför tävlar inte politikerna om väljarnas gunst?

Jo, för att de ledande och kända politikerna skriver internt i partiet in sina egna namn högst upp på valsedlarna. Därmed är de garanterade riksdagsplats, immuna mot hur folk röstar (med 4%-spärren som enda hot). Namnen längre ned är okända och agerar ändå bara röstboskap i Riksdagen.

Politikerna är en slags adel som ofta är barn till livstidspolitiker. De växer upp med kontaktnät och maktbas i partiet. Folk är ointresserade av aktivt politiskt arbete, summan av alla medlemmar i alla partier klarar inte 4% spärren om de röstade på samma parti. Och när man väl tagit makten inom partiet, så är man som sagt garanterad riksdagsplats. "Folket" är för politikern nånting som finns där utanför, ett boskap som man kan mjölka och fösa.
Permalänk | Anmäl #24 Lars Andersson, 2012-06-04, 09:47

I svensk opinionsbildning ser man tydligt vilka som är offer för det s.k "innanförskapet" där enbart kontakt med likasinnade fått dem att bli totalt ovetande och okänsliga inför vanliga människors villkor och behov. Denna "elit" har fått härja oemotsagda så länge att de helt enkelt inte begriper att de är i total otakt med sin samtid.
Permalänk | Anmäl #25 Ben Dekå, 2012-06-04, 10:07

Tack, Rolf för dina kloka ord!
Jag började tappa hoppet om Newsmill för ett tag sen, men nu fick jag tillbaka det p g a ditt artikel. Du uttrycker samma känsla av hopplöshet och vrede som alla i min omgivning känner om landets förfall. Dagliga diskussioner som inte leder nånstans, för vi inte kan komma på en lösning på de saker som Du har beskrivit.

Valet är långt borta än, men självklart diskuterar man våra politikers gärningar och fadäser, det gäller inte längre förra valets anledningar och argument hur ska man rösta om två år. Det är nya förutsättningar och känslor som dominerar. Lojaliteten försvann. Tro mig, politikerförakt är det rätta ordet.

Ett dagfärskt exempel om journalisterna och pressen: De fyra terrorister vars rättegång pågår i Danmark har hela tiden kallats för "svenskar" i svensk media. Alla med lite vett i skallen visste från det första ögonblicket vilka personer det handlade om. I dagens Expressen benäms de figurerna nu som "terrorister med svensk anknytning." Inte ett dugg konstigt om svensk press saknar trovärdighet, den har de förlorat för många år sen. Internet, bloggar och utländska tidningar gäller för att skaffa trovärdig information.
Permalänk | Anmäl #26 Csaba Kemeny, 2012-06-04, 10:39

En verklig bra artikel tycker jag. Instämmer till fullo!
.
Det är kul o se att newsmill har lite mer seriösa artiklar. SVT-debatt handlar mest om könsbehåring nuför tiden. Den börjar förlora sin seriösitet. Synd bara inte newsmill kunde använda disqus istället. Är ett bättre kommentatorssystem.
Permalänk | Anmäl #27 Roger Sjöman, 2012-06-04, 10:51

Vad det gäller politiker och journalister gäller samma sak. Det gäller att ta sig vidare i karriären. På det viset blir den ideella strävan korrumperad av vad som är politiskt korrekt för att vinna respekt i det politiska och kulturella etablisemanget. Som exempel kan det vara förödande att engagera sig i hedersvåld när det är så lätt att trampa på alla ömma tår. Det är lättare att hoppa på den vite mannen, särskilt om han är amerikan.
Permalänk | Anmäl #28 Henrik W, 2012-06-04, 10:54

Min känsla, fast här är jag kanske ute pâ tunn is, är att fenomenet har sin grund i ett slags självförakt. Denna känsla kan antydas som följer:

Vi har av bekvämlighetsskäl valt oss just den representativa formen av demokrati.

Det sista därför att vi tilltror oss att kunna besluta pâ alldeles egen hand. Vi har t.o.m. gatt sâ lângt att vi föreskrivit att a-l-l offentligt makt i Sverige utgâr frân folket.

Vâr bekvämlighet gör sedan resten, att vi utser oss representanter.
Att vi, i stället för att välja dessa pâ nâgot slags CV, pressar dem att redan i förväg avser att ställa sig till kommande uppgifter.

Genom det sista lâser vi deras handlingsfrihet, eftersom det ofta är svârt just att sia om utvecklingen.

När alla dessa ekvationer sedan inte vill gâ ihop projicerar vi den egna frustrationen pâ de vi alltsâ har valt till att lösa dem (politikerna) och för att hâlla oss informerade (journalisterna).

För det stämmer ju aldrig!
Det blir m.a.o. aldrig riktigt som det var a) uttänkt och b) utlovat!

Felet är uteslutande (!) vârt eget.
All offentlig makt i Sverige utgâr frân folket!
Därför borde vi s.d.h. ta tag i allt detta!
Kanske t.o.m. komma ned ur hängmattorna och engagera oss mera pâ allvar? Dock stupar allt sâdant just pâ bekvâmligheten.
Det är mycket annat nu! Politikerna fâr fortsätta att (försöka!) fixa!
Permalänk | Anmäl #29 Sirius, 2012-06-04, 10:57

Bästa artikeln på mycket länge här på Newsmill! Journalister och politiker kommer i te få det lätt i framtiden. Fler o fler svenskar vaknar och börjar tänka och se själv vad som håller på att hända med Sverige! Vi svenskar är utsatta för våldtäkt och de skyldiga är politiker och journalister som undanhåller sanningen från oss. Bestraffningen kommer bli tuff, var så säkra.
Permalänk | Anmäl #30 Micael Johnsson, 2012-06-04, 11:24

Bra artikel som tar upp det demokratiska förfallet i Sverige.

För att motverka detta måste Sverige införa beslutande folkomröstningar i alla frågor som i Schweiz. Svenska folket skall bestämma i Sverige, inte våra politiker.

Det går inte att överlämna ansvaret för 50% av BNP till 349 vårdslösa pratkvarnar som förslösar våra resurser på allt och alla.

För övrigt kräver jag att beslutande folkomröstning hålls om Lissabonavtalet och FRA-lagen.
Permalänk | Anmäl #31 Johnny Andersson, 2012-06-04, 11:28

Det är fantastiskt att läsa alla dessa uteslutande positiva kommentarer. Det har väl aldrig hänt tidigare !Egentligen är artikeln en fortsättning på Mose Apelbladts artikel om att pressen bara släpper fram tillrättalagda artiklar från kändisar och politiker.Då blir resultatet därefter. SVD och DN får ställa sig i skamvrån ! JAG HOPPAS ATT DENNA DEBATT NU FÅR GENOMSLAG HOS POLITIKER OCH MEDIA !
Permalänk | Anmäl #32 Anders Bergstedt, 2012-06-04, 11:34

Tack, bra artikel. Själv känner jag vanmakt över hur dåliga svenska tidningar har blivit. Jag har inte betalat en prenumration på 3 år, så förfallet har sitt pris även för tidningarna. Det finns inte längre en tidning med intressant och korrekt journalism. Allt har ersatts av internets "skrik och panik", eller "Klipp och klistra" från olika internet-källor. Försöken att dra igång ett drev mot Reinfeldt, som artikeln belyser, är bara ett av 100-tals exempel det gångna årets trams. Jag betackar mig för allt sådan. Och behåller mina pengar.

På newsmill finns det plats för artiklar som försöker dra igång drev., Menr här kan man kommentera när någon levererar journalistiskt skräp, och artikeln faller omedelbart i värde.
Permalänk | Anmäl #33 Thom Eliasson, 2012-06-04, 11:53

Ett stort tack till Rolf Hillegren för denna artikel.
Jag skrev själv en liknande artikel, dock lite vassare, som Newsmill vägrade att publicera. Det var för över ett år sedan, men kanske har vindarna vänt nu?
Våra politiker är egentligen de som föraktar oss, därav föraktar vi dem tillbaka.
Förutom de lysande exempel av detta som visas i denna artikel, kan man nämna Fredrik Reinfeldts utspel att vi Svenskar inte borde få pension förrän vi fyller 75 år (gäller förstås inte honom själv, eller övriga eliten!). Det faktum att flertalet arbetande dör mellan 65 - 75 års åldern bör ihågkommas i denna fråga. Så glöm din pension!

I går så visades ett reportage hur höga finansmän och politiker hänger på partyn tillsammans med de största kriminella personerna i Sverige. I dagens media nämns inte detta med en rad!
Är någon längre förvånad?

Benjamin Franklin sade att varje land behöver en revolution var 200:e år. Annars blir eliten korrumperad. Är det inte dags nu?
Permalänk | Anmäl #34 Jan Stenborg, 2012-06-04, 12:08

#34: Kanske just i Franklins hemland USA! Där är det idag fastlâst värre, inte minst kring förmögenhetsfördelningen.

För Sveriges vidkommande fâr nog däremot det lângtgâende genomförandet av socialdemokratiska idéer sägas ha âstadkommit en de fakto revolution. Därmed, i just Sveriges fall och enl. Franklins tes skulle det här landet ha ännu minst ett sekel av lugn framför sig.

Fast man kan förstâs aldrig sâ noga veta!
Franklins mera bestâende bidrag är väl annars just âskledaren?
Permalänk | Anmäl #35 Sirius, 2012-06-04, 12:20

Det märkliga är att det usla förtroende som vi har för journalister, som visar sig mätning efter mätning, ändå inte väcker mer debatt inom kåren. Det verkar nästan som man i stället sluter sig ännu mer mot det föraktade folket och intensifierar sin "uppfostrande" agenda. Och skyller förtroendeklyftan på mätfel etc.

Så i stället för en självklar intern diskussion om t ex symbiosen politiker-journalister och den saknade journalistiska granskningen av viktiga samhällsområden, tvingas externa debattörer som Rolf Hillegren svara för kritiken och ifrågasättandet (på ett förtjänstfullt sätt!). Men ingen berörd - vare sig politiker eller journalist - verkar nedlåta sig att delta i den efterföljande diskussionen i kommentatorsfältet. Säger nog en hel del om de skilda verkligheter som folket och journalisterna lever i.
Permalänk | Anmäl #36 Perli, 2012-06-04, 12:22

En sann beskrivning av vårt svenska debattklimat - tack för artikeln.
Den finns dock enstaka politiker och journalister som vågar föra sin egen åsikt (och med det menar jag personer utanför SD).
En sådan politiker är Hanif Bali, ung moderat som inte alltid lyder partiet.
En sådan journalist är Per Gudmundson, tidigare ledarskribent för SvD som publicerade flera politiskt inkorrekta (men sanna) artiklar. Tyvärr verkar han belagts med munkavel av SvD, har inte läst något nytt på länge i den tidningen. Han har dock en egen blogg som bevakar framför allt den islamistiska terrorismen i Sverige och omvärlden på ett i mitt tycke sakligt sätt utan egna pekpinnar http://gudmundson.blogspot.se/
Dessvärre är det dock alltför få sanningssägare som ges publicistiskt utrymme idag.
Vänsterorienterade och feminister har i princip kidnappat allt opinion sedan 70-talet och allt höger om sosseriet anses misstänkt extremt... Se M:s politik av idag t ex. En kompetent utförd sossepolitik - bättre utförd än S själva! Men vart tog de konservativa särdragen vägen i jakten på makten?
Även missnöjespartier som SD och MP beskrivs ju totalt olika. Trots båda har folklig förståelse bakom sig i deras kärnfrågor (invandring resp miljö) ses SD som ett extremistparti, medan MP anses vara ett "mittenparti" i den etablerade debatten.
Permalänk | Anmäl #37 Peter Nicklasson, 2012-06-04, 12:32

Tack. Mitt i prick. En utomordentligt bra artikel. Den ska spridas vidare.
Permalänk | Anmäl #38 KarinAndersson, 2012-06-04, 12:59

Tack Rolf Hillgren!
Det är alltid skönt att läsa en artikel som är redig och klarsynt och framförallt viktig.
Men jag håller med #13 Stig Bergman att det nog snarare är journalisterna som är den första statsmakten nuförtiden. Politikerna får kryssa mellan de blindskär som media sätter upp. Yttrar de sig felaktigt (blindskär) om en fråga så går de på grund oc

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: